Tamat masa IIS 7.5 PHP FastCGI

Sekiranya anda mengintegrasikan PHP melalui FastCGI pada IIS 7.5, setiap skrip dibatalkan setelah 600 saat (iaitu 10 minit) secara lalai. Perubahan pemboleh ubah yang diketahui "max_execution_time" di php.ini tidak berpengaruh pada hal ini, anda harus (juga) untuk menyesuaikan tetapan FastCGI. Untuk ini, IIS menawarkan antara muka yang selesa untuk menguruskan pemboleh ubah yang berkaitan.


Untuk melakukan ini, buka pengurus Perkhidmatan Maklumat Internet (IIS), klik pada pelayan yang berkaitan dan kemudian pada tetapan FastCGI:

Tamat masa IIS 7.5 PHP FastCGI

Setelah mengklik dua kali pada php-cgi.exe, anda akan mendapat pilihan yang berkaitan "Timeout aktiviti" dan "Request timeout" di bawah "Process model":

Tamat masa IIS 7.5 PHP FastCGI

Kedua-dua nilai ini kini dapat ditingkatkan menjadi 7200 masing-masing, misalnya, untuk memperpanjang waktu tunggu hingga 2 jam.

Belakang