مهلت زمانی IIS 7.5 PHP FastCGI

اگر PHP را از طریق FastCGI در IIS 7.5 ادغام کنید ، به طور پیش فرض هر اسکریپت پس از 600 ثانیه (یعنی 10 دقیقه) سقط می شود. تغییر متغیر شناخته شده "max_execution_time" در php.ini هیچ تاثیری در این مورد ندارد ، شما (همچنین) باید تنظیمات FastCGI را تنظیم کنید. IIS یک رابط مناسب برای مدیریت متغیرهای مربوطه ارائه می دهد.


برای این کار ، مدیر خدمات اطلاعات اینترنتی (IIS) را باز کنید ، روی سرور مربوطه و سپس روی تنظیمات FastCGI کلیک کنید:

مهلت زمانی IIS 7.5 PHP FastCGI

پس از دوبار کلیک بر روی php-cgi.exe ، گزینه های مربوط به "فعالیت زمانی" و "درخواست مهلت" را در بخش "مدل پردازش" پیدا خواهید کرد.:

مهلت زمانی IIS 7.5 PHP FastCGI

اکنون می توان این دو مقدار را به 7200 افزایش داد ، به عنوان مثال ، تا مهلت زمانی تا 2 ساعت افزایش یابد.

بازگشت