Trigger-förändringshändelser i VanillaJS

VanillaJS har varit i nivå med veteran jQuery på nästan alla områden sedan ES6 och är nu långt överlägsen. Så det lönar sig att gradvis migrera äldre kod bort från jQuery. Du måste dock vara försiktig när du utlöser manuella ändringshändelser. Till exempel document.addEventListener inte utlöserjQuery.change () . Följande översikt sammanfattar specialfunktionerna.


d35c23821164cbe64a509d94ce0df8be

Tillbaka