Kích hoạt sự kiện thay đổi trong VanillaJS

VanillaJS đã ngang hàng với jQuery kỳ cựu trong hầu hết các lĩnh vực kể từ ES6 và hiện tại đã vượt trội hơn rất nhiều. Vì vậy, việc di chuyển dần mã kế thừa ra khỏi jQuery sẽ có ích. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận khi kích hoạt các sự kiện thay đổi thủ công. Ví dụ: document.addEventListener không kích hoạt trên jQuery.change () . Tổng quan sau đây tóm tắt các tính năng đặc biệt.


d35c23821164cbe64a509d94ce0df8be

Trở lại