Ενεργοποιήστε συμβάντα αλλαγής στο VanillaJS

Το VanillaJS είναι το ίδιο με το βετεράνο jQuery σε σχεδόν όλους τους τομείς από το ES6 και τώρα είναι πολύ ανώτερο. Έτσι αποδίδει σταδιακά τη μετεγκατάσταση κώδικα παλαιού τύπου μακριά από το jQuery. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν ενεργοποιείτε συμβάντα χειροκίνητης αλλαγής. Για παράδειγμα, το document.addEventListener δεν ενεργοποιείται στο jQuery.change () . Η ακόλουθη επισκόπηση συνοψίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά.


d35c23821164cbe64a509d94ce0df8be

Πίσω