Përdorshmëria në menutë zbritëse

Kur punoni me menu zbritëse shumë-dimensionale, shpesh ndeshet me problemin që nën-menu të gabuara hapen aksidentalisht ose nën-menuja e dëshiruar mbyllet aksidentalisht. Ky efekt ndodh kur treguesi i miut lë menunë përkatëse në nivelin e sipërm gjatë navigimit në një nën meny tashmë të zgjeruar.


Për të zgjidhur problemin, mund të përfshihet lehtësisht një vonesë e qëllimshme në menu me ndihmën e JavaScript:

See the Pen Pastejacking #2 by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Nga ana tjetër, ju mund të përdorni shtojca të sofistikuara të tilla si jQuery-menu-aim , të cilat madje vlerësojnë drejtimin e lëvizjes së treguesit të miut.

Mbrapa