Użyteczność w menu rozwijanych

Podczas pracy z wielowymiarowymi menu rozwijanymi często pojawia się problem polegający na tym, że niewłaściwe menu podrzędne są otwierane przypadkowo lub żądane podmenu jest przypadkowo zamykane. Ten efekt występuje, gdy wskaźnik myszy opuszcza odpowiednie menu na najwyższym poziomie podczas przechodzenia do już rozwiniętego podmenu.


Aby rozwiązać problem, można łatwo wprowadzić celowe opóźnienie w menu za pomocą JavaScript:

See the Pen Pastejacking #2 by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Z drugiej strony możesz użyć wyrafinowanych wtyczek, takich jak jQuery-menu-aim , które nawet oceniają kierunek ruchu wskaźnika myszy.

Plecy