Khả năng sử dụng trong menu thả xuống

Khi làm việc với menu thả xuống đa chiều, người ta thường gặp phải vấn đề là vô tình mở nhầm menu con hoặc menu con mong muốn vô tình bị đóng. Hiệu ứng này xảy ra khi con trỏ chuột rời khỏi menu tương ứng ở cấp cao nhất trong khi điều hướng đến menu con đã được mở rộng.


Để giải quyết vấn đề, người ta có thể dễ dàng kết hợp sự chậm trễ có chủ ý trong menu với sự trợ giúp của JavaScript:

See the Pen Pastejacking #2 by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Mặt khác, bạn có thể sử dụng các plugin phức tạp như jQuery-menu-aim , thậm chí có thể đánh giá hướng di chuyển của con trỏ.

Trở lại