Ачылуучу менюларда колдонуу мүмкүнчүлүгү

Көп өлчөмдүү ачылуучу менюлар менен иштөө учурунда, туура эмес под менюлар кокустан ачылат же каалаган под меню кокустан жабылып калат деген көйгөй келип чыгат. Бул эффект чычкан көрсөткүчү буга чейин кеңейтилген көмөкчү менюга өтүүдө жогорку деңгээлдеги тиешелүү менюдан чыкканда пайда болот.


Маселени чечүү үчүн менюга JavaScriptтин жардамы менен атайын кечигүүнү оңой эле киргизсе болот:

See the Pen Pastejacking #2 by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Башка жагынан алганда, чычкандын көрсөткүчүнүн кыймылынын багытын баалаган jQuery-menu- aim сыяктуу татаал плагиндерди колдонсоңуз болот.

Артка