Ευχρηστία στα αναπτυσσόμενα μενού

Όταν εργάζεστε με πολυδιάστατα αναπτυσσόμενα μενού, αντιμετωπίζετε συχνά το πρόβλημα ότι ανοίγουν κατά λάθος υπομενού ή ότι το επιθυμητό υπομενού κλείνει κατά λάθος. Αυτό το εφέ εμφανίζεται όταν ο δείκτης του ποντικιού αφήνει το αντίστοιχο μενού στο ανώτερο επίπεδο κατά την πλοήγηση σε ένα ήδη αναπτυγμένο υπομενού.


Για την επίλυση του προβλήματος, μπορεί κανείς να ενσωματώσει εύκολα μια σκόπιμη καθυστέρηση στο μενού με τη βοήθεια του JavaScript:

See the Pen Pastejacking #2 by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξελιγμένα πρόσθετα όπως το jQuery-menu-aim , τα οποία αξιολογούν ακόμη και την κατεύθυνση της κίνησης του δρομέα.

Πίσω