Këshillë e shpejtë: Qëllimet e paketës në Google Analytics

Me ndihmën e bibliotekës JavaScript analytics.js nga Google Analytics, çdo ngjarje në faqet e internetit mund të gjurmohet. Këto ngjarje janë, për shembull, një matje e saktë e kohëzgjatjes së qëndrimit, thellësisë maksimale të lëvizjes së vizitorëve ose veprimeve të tjera individuale siç janë paraqitja e formularëve. Nëse doni të vlerësoni fushatat reklamuese ose të kryeni teste A / B më vonë, për shembull, krijoni të ashtuquajturat projekte të synuara.


Funksionit ga mund t'i jepen tre parametrat eventCategory, eventAction dhe eventLabel për të identifikuar dhe grupuar ngjarjen:

b892a6e0140813f248125c8149d4c8cd

Nëse dëshironi të kombinoni disa ngjarje në një qëllim (p.sh. nëse shtigje të ndryshme çojnë në të njëjtin qëllim dhe diferencimi nuk është i nevojshëm këtu), zgjidhni "Shprehja e Rregullt" si tip në detajet e qëllimit dhe veçoni emrat e veprimeve të ngjarjes me simbolin e tubit, për shembull: 

Këshillë e shpejtë: Qëllimet e paketës në Google Analytics

Kjo është veçanërisht e dobishme sepse Google Analytics ka një kufi prej 20 qëllimesh për shikimin e të dhënave.

Mbrapa