Projektimi i çmimeve të bursës në temat ditore

Unë ndjek nga afër hartimin e programeve të ndryshme në televizionin gjerman. Vështirë se ndonjë transmetim e ruan modelin e tij të korporatës përgjithmonë. Rituali i çdo mbrëmjeje të takimit para ekranit të TV në 22:15 me temat e ditës më ka shkaktuar dhimbje stomaku kohët e fundit: një skemë ngjyrash plotësisht konfuze është zgjedhur për disa muaj kur paraqiten çmimet aktuale të bursës.


Projektimi i çmimeve të bursës në temat ditore

Sfondi i kuq i dy shiritave është gjithmonë i njëjtë - Unë kurrë nuk kam parë një ditë kur ishte e gjelbër. Shigjetat më të vogla në të djathtë të çmimit të tregut nuk janë gjithashtu tregues të zhvillimit ditor të aksioneve (një çmim i qëndrueshëm ose në rënie vizualizohet me një shigjetë të gjelbër). Shpjegimi i vetëm që do të justifikonte shiritat e kuq do të ishte një zhvillim negativ afatgjatë (i cili gjithashtu nuk ka qenë rasti me DAX në vitet e fundit, për shembull). Lutja ime: Si pjesë e ridizajnimit të programit , personat përgjegjës duhet gjithashtu të rishikojnë prezantimin e të dhënave të tregut të aksioneve.

Mbrapa