தினசரி தலைப்புகளில் பங்கு பரிவர்த்தனை விலைகளின் வடிவமைப்பு

ஜெர்மன் தொலைக்காட்சியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளின் வடிவமைப்பை நான் நெருக்கமாகப் பின்பற்றுகிறேன். எந்தவொரு நிரலும் அதன் நிறுவன வடிவமைப்பை நிரந்தரமாக வைத்திருக்கவில்லை. அன்றைய தலைப்புகளில் இரவு 10:15 மணிக்கு தொலைக்காட்சித் திரைக்கு முன்னால் நடந்த கூட்டத்தின் சடங்கு சமீபத்தில் எனக்கு வயிற்று வலியை ஏற்படுத்தி வருகிறது: சில மாதங்களாக, தற்போதைய பங்குச் சந்தை விலைகளை வழங்குவதற்காக முற்றிலும் குழப்பமான வண்ணத் திட்டம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.


தினசரி தலைப்புகளில் பங்கு பரிவர்த்தனை விலைகளின் வடிவமைப்பு

இரண்டு பட்டிகளின் சிவப்பு பின்னணி எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் - அது பச்சை நிறமாக இருந்த ஒரு நாளை நான் பார்த்ததில்லை. சந்தை விலையின் வலதுபுறத்தில் உள்ள சிறிய அம்புகள் பங்குகளின் அன்றாட வளர்ச்சியின் குறிகாட்டிகளாக இல்லை (ஒரு நிலையான அல்லது வீழ்ச்சி விலை பச்சை அம்புடன் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது). சிவப்பு கம்பிகளை நியாயப்படுத்தும் ஒரே விளக்கம் ஒரு நீண்டகால எதிர்மறை வளர்ச்சியாக இருக்கும் (இது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் DAX இன் விஷயமாகவும் இல்லை). எனது வேண்டுகோள்: திட்டத்தின் மறுவடிவமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, பொறுப்பானவர்கள் பங்குச் சந்தை தரவை வழங்குவதையும் திருத்த வேண்டும்.

மீண்டும்