Design af børskurserne i de daglige emner

Jeg følger nøje design af forskellige programmer på tysk tv. Næppe nogen udsendelse bevarer sit virksomhedsdesign permanent. Aftensritualet for mødet foran fjernsynsskærmen kl. 10:15 om dagens emner har fået mig ondt i det seneste: I nogle måneder er der valgt et helt forvirrende farveskema til præsentationen af ​​de nuværende børskurser.


Design af børskurserne i de daglige emner

Den røde baggrund af de to søjler er altid den samme - jeg har aldrig set en dag, hvor den var grøn. De mindre pile til højre for markedsprisen er heller ikke indikatorer for den daglige udvikling af aktierne (en stabil eller faldende pris visualiseres med en grøn pil). Den eneste forklaring, der ville retfærdiggøre de røde bjælker, ville være en langsigtet negativ udvikling (hvilket f.eks. Heller ikke har været tilfældet med DAX i de senere år). Mit anbringende: Som led i redesignet af programmet bør de ansvarlige også revidere præsentationen af ​​aktiemarkedsdataene.

Tilbage