Design av börskurserna i de dagliga ämnena

Jag följer noga utformningen av olika program på tysk tv. Knappast något program behåller sin företagsdesign permanent. Kvällsritualen för mötet framför TV-skärmen klockan 22.15 om dagens ämnen har orsakat mig ont i magen på senare tid: I några månader har ett helt förvirrande färgschema valts för presentationen av de aktuella börskurserna.


Design av börskurserna i de dagliga ämnena

Den röda bakgrunden på de två staplarna är alltid densamma - jag har aldrig sett en dag då den var grön. De mindre pilarna till höger om marknadspriset är inte heller indikatorer för den dagliga utvecklingen av aktierna (ett stabilt eller fallande pris visualiseras med en grön pil). Den enda förklaringen som skulle motivera de röda staplarna skulle vara en långsiktig negativ utveckling (vilket till exempel inte har varit fallet med DAX de senaste åren). Min grund: Som en del av redesignen av programmet bör de ansvariga också se över presentationen av aktiemarknadsdata.

Tillbaka