Shitore: Çaktivizoni automatikisht variantet

Shopware , i gjithë artikulli çaktivizohet në rastin e një porosie reale nëse të gjitha variantet kanë një nivel të aksioneve më të vogël ose të barabartë me 0. Në mënyrë që ta zbatoja këtë në një variant, unë programova një shtojcë të vogël, Bootstrap.php të së cilës po e jap më poshtë.


8f3757318524b4883325

Shtojca mund të gjendet gjithashtu falas në Dyqanin e Komunitetit: Çaktivizoni automatikisht variantet .

Mbrapa