فروشگاه لوازم خانگی: انواع را به طور خودکار غیرفعال کنید

در Shopware ، اگر کلیه نسخه ها دارای سطح سهام کمتر یا برابر با 0 باشند ، کل مقاله برای یک سفارش واقعی غیرفعال می شود. برای اینکه این را به صورت متغیر پیاده سازی کنم ، من یک پلاگین کوچک را برنامه نویسی کردم که Bootstrap.php آن را در زیر ارائه می دهم.


8f3757318524b4883325

این پلاگین را می توان به صورت رایگان در Community Store نیز پیدا کرد: به طور خودکار غیرفعال کنید

بازگشت