Дүкөн идиштери: Варианттарды автоматтык түрдө өчүрүңүз

Дүкөн программасында , эгерде бардык варианттар акциялардын деңгээли 0дон төмөн же ага барабар болсо, сатыкка коюлган нерсенин чыныгы буйругу менен, бүт макала өчүрүлөт . Муну варианттык негизде ишке ашыруу үчүн, мен Bootstrap.php төмөндө берилген чакан плагинди программаладым.


8f3757318524b4883325

Плагинди Коомдук Дүкөндөн дагы акысыз тапса болот: Варианттарды автоматтык түрдө өчүр .

Артка