Shopware: Deaktiver varianter automatisk

I Shopware deaktiveres hele artiklen for en reel ordre, hvis alle varianter har et lagerniveau, der er mindre end eller lig med 0. For at implementere dette på en variantbasis programmerede jeg et lille plugin, hvis Bootstrap.php jeg giver nedenfor.


8f3757318524b4883325

Pluginet kan også findes gratis i Community Store: Deaktiver varianter automatisk .

Tilbage