Photoshop: podróż w czasie

Kiedy bracia Thomas i John Knoll zaczęli tworzyć Adobe Photoshop w 1987 roku, ja jeszcze się nie urodziłem. Dziś, w 2013 roku, oprogramowanie to jest jednym z najpopularniejszych programów w ogóle i niekwestionowanym liderem na rynku przetwarzania obrazu. Dzięki Adobe i Computer History Museum oprogramowanie zostanie zachowane dla potomności w bardzo szczególnej formie.


Kod źródłowy programu Photoshop 1.0.1 został niedawno wydany do celów niekomercyjnych - 128 000 wierszy po przetłumaczeniu na kod maszynowy ledwo mieści się na dyskietce 3,5 ”(1,44 MB) . Chociaż kompilacja kodu napisanego w Pascalu na dzisiejszym sprzęcie (Mac) jest z pewnością trudna, kod ma wielką wartość historyczną.

Chociaż pierwsza wersja nie obsługiwała warstw ani ścieżek, porównanie z aktualną wersją programu Photoshop CS6 pokazuje, jakie zdumiewające podobieństwa wciąż można znaleźć. Od kolejnych zrzutów ekranu upłynęło 25 lat - to sprawia, że ​​serce nostalgii bije szybciej! Zwróć uwagę na prawie identyczne rozmieszczenie narzędzi po lewej stronie:

Plecy