Photoshop: du hành ngược thời gian

Khi hai anh em Thomas và John Knoll bắt đầu phát triển Adobe Photoshop vào năm 1987, tôi vẫn chưa được sinh ra. Ngày nay, vào năm 2013, phần mềm này là một trong những chương trình phổ biến nhất nói chung và dẫn đầu thị trường về chỉnh sửa hình ảnh không thể tranh cãi. Nhờ Adobe và Bảo tàng Lịch sử Máy tính, phần mềm này sẽ được lưu giữ cho hậu thế dưới một hình thức rất đặc biệt.


Mã nguồn của Photoshop 1.0.1 gần đây đã được phát hành cho mục đích phi thương mại - 128.000 dòng, sau khi được dịch sang mã máy, hầu như không vừa trên đĩa mềm 3,5 ”(1,44 MB) . Mặc dù việc biên dịch mã được viết bằng Pascal trên phần cứng (Mac) ngày nay chắc chắn là khó, nhưng mã có giá trị lịch sử to lớn.

Mặc dù phiên bản đầu tiên không hỗ trợ các lớp hoặc đường dẫn, so sánh với phiên bản hiện tại Photoshop CS6 cho thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc vẫn có thể được tìm thấy. Có 25 năm giữa những bức ảnh chụp màn hình sau đây - điều đó khiến trái tim nỗi nhớ đập nhanh hơn! Lưu ý sự sắp xếp gần như giống hệt nhau của các công cụ ở bên trái:

Trở lại