Dubbel lösenordsfråga med SSL

Följande konstellation har alltid en obehaglig bieffekt: Om du skyddar din webbplats med htaccess / htpasswd och samtidigt tvingar en SSL-anslutning behöver du alltid samma lösenord för att anges två gånger (en gång för http och igen efter lyckad post för https). Med hjälp av konfigurationsavsnitten som introducerades i Apache 2.4 kan problemet enkelt hanteras.


# SSL erzwingen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Authentifizierung (nur bei verschlüsselten Verbindungen)
<If "%{HTTPS} == 'on'">
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
AuthName "Interner Bereich"
AuthType Basic
require valid-user
</If>
Tillbaka