SSL- ով կրկնակի գաղտնաբառի հարցում

Հետևյալ համաստեղությունը միշտ էլ տհաճ կողմնակի ազդեցություն է ունենում. Եթե ձեր կայքը պաշտպանում եք htaccess / htpasswd- ով և միևնույն ժամանակ ստիպում եք SSL կապ, ապա ձեզ միշտ անհրաժեշտ է երկու անգամ մուտքագրել նույն գաղտնաբառը (մեկ անգամ http- ի համար և կրկին https- ի հաջող մուտքագրումից հետո): Apache 2.4-ում ներկայացված կազմաձևման բաժինների օգնությամբ խնդիրը հեշտությամբ կարելի է լուծել:


# SSL erzwingen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Authentifizierung (nur bei verschlüsselten Verbindungen)
<If "%{HTTPS} == 'on'">
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
AuthName "Interner Bereich"
AuthType Basic
require valid-user
</If>
Վերադառնալ