SSL менен паролду эки жолу сураңыз

Төмөнкү топ жылдыз ар дайым жагымсыз терс таасирин тийгизет: Эгер сиз htaccess / htpasswd менен өз сайтыңызды коргосоңуз жана ошол эле учурда SSL туташуусуна мажбур болсоңуз, ар дайым бир эле сөздү эки жолу киргизишиңиз керек (http үчүн бир жолу жана https үчүн ийгиликтүү киргенден кийин). Apache 2.4ке киргизилген конфигурация бөлүмдөрүнүн жардамы менен көйгөйдү оңой эле чечүүгө болот.


# SSL erzwingen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Authentifizierung (nur bei verschlüsselten Verbindungen)
<If "%{HTTPS} == 'on'">
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
AuthName "Interner Bereich"
AuthType Basic
require valid-user
</If>
Артка