Pertanyaan kata laluan berganda dengan SSL

Rasi bintang berikut selalu mempunyai kesan sampingan yang tidak menyenangkan: Sekiranya anda melindungi laman web anda dengan htaccess / htpasswd dan pada masa yang sama memaksa sambungan SSL, anda selalu perlu memasukkan kata laluan yang sama dua kali (sekali untuk http dan sekali lagi setelah berjaya memasukkan https). Dengan bantuan bahagian konfigurasi yang diperkenalkan di Apache 2.4, masalahnya dapat diatasi dengan mudah.


# SSL erzwingen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Authentifizierung (nur bei verschlüsselten Verbindungen)
<If "%{HTTPS} == 'on'">
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
AuthName "Interner Bereich"
AuthType Basic
require valid-user
</If>
Belakang