Διπλό ερώτημα κωδικού πρόσβασης με SSL

Ο ακόλουθος αστερισμός οδηγεί πάντα σε μια δυσάρεστη παρενέργεια: Εάν προστατεύετε τον ιστότοπό σας με htaccess / htpasswd και ταυτόχρονα επιβάλλετε σύνδεση SSL, πρέπει πάντα να εισάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές (μία φορά για το http και ξανά μετά από την επιτυχή είσοδο για το https). Με τη βοήθεια των ενοτήτων διαμόρφωσης που εισήχθησαν στο Apache 2.4, το πρόβλημα μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί.


# SSL erzwingen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Authentifizierung (nur bei verschlüsselten Verbindungen)
<If "%{HTTPS} == 'on'">
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
AuthName "Interner Bereich"
AuthType Basic
require valid-user
</If>
Πίσω