Bug në grupet asociuese në PHP <7.2

Në PHP <7.2 mund të krijoni vargje që nuk mund të arrihen më siç duhet:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

Ju mund të bëni disa gjëra me të.


91367d1c4636fd753b381406024e303c

Rrënja e çdo të keqeje është tek vrima # 61655 . Si një zgjidhje, ju mund ta ktheni grupin e botched përsëri në një objekt dhe ta hidhni atë në një mënyrë tjetër:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

Ose mund të bëni pa vargje numerike si çelësa - PHP hedh çdo varg numerik si çelësi i një grupi asociativ si një numër i plotë gjithsesi.

Mbrapa