Błąd w tablicach asocjacyjnych w PHP <7.2

W PHP <7.2 możesz tworzyć tablice, do których nie można już uzyskać dostępu:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

Możesz z tym zrobić kilka rzeczy.


91367d1c4636fd753b381406024e303c

Źródłem wszelkiego zła jest błąd nr 61655 . Aby obejść ten problem, możesz zamienić nieudaną tablicę z powrotem w obiekt i rzutować ją w inny sposób:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

Lub możesz obejść się bez ciągów numerycznych jako kluczy - PHP i tak rzutuje każdy ciąg numeryczny jako klucz tablicy asocjacyjnej jako liczbę całkowitą.

Plecy