Σφάλμα σε συσχετισμένες συστοιχίες σε PHP <7.2

Στο PHP <7.2 μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες που δεν είναι πλέον προσβάσιμες σωστά:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

Μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα με αυτό.


91367d1c4636fd753b381406024e303c

Η ρίζα όλων των κακών είναι στο σφάλμα # 61655 . Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε να μετατρέψετε τον αποτυχημένο πίνακα σε ένα αντικείμενο και να τον μεταφέρετε με διαφορετικό τρόπο:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

Ή μπορείτε να κάνετε χωρίς αριθμητικές συμβολοσειρές ως πλήκτρα - Η PHP μεταδίδει κάθε αριθμητική συμβολοσειρά ως κλειδί ενός συσχετισμένου πίνακα ως ακέραιος ούτως ή άλλως.

Πίσω