Këshillë e shpejtë: Ndryshoni automatikisht versionin e nyjes

Përdorimi i nvm rekomandohet për instalim të shpejtë dhe ndryshim të versioneve të nyjeve. Nëse dëshironi të specifikoni në mënyrë eksplicite versionin e kërkuar të nyjes në një projekt, vendosni një skedar të quajtur .nvmrc me numrin e saktë të versionit (p.sh. "12.10.0") në të njëjtën dosje në të cilën ndodhet paketa.json . Nëse tani ndryshoni në dosje, shtesa e mëposhtme e skedarit ~ / .bash_profile për bash ekzekuton komandën nvm use , e cila vendos automatikisht këtë version:

fe497e1c7f9f1547263eb3bffe15f9f6


Mbrapa