Szybka wskazówka: Automatycznie zmień wersję węzła

Użycie nvm jest zalecane do szybkiej instalacji i zmiany wersji węzła. Jeśli chcesz jawnie określić wymaganą wersję węzła w projekcie, umieść plik o nazwie .nvmrc z dokładnym numerem wersji (np. "12.10.0") w tym samym folderze co package.json . Jeśli teraz przejdziesz do folderu, następujące rozszerzenie pliku ~ / .bash_profile for bash wykonuje polecenie nvm use , które automatycznie ustawia tę wersję:

fe497e1c7f9f1547263eb3bffe15f9f6


Plecy