Γρήγορη συμβουλή: Αλλάξτε αυτόματα την έκδοση κόμβου

Η χρήση του nvm συνιστάται για γρήγορη εγκατάσταση και αλλαγή εκδόσεων κόμβου. Εάν θέλετε να καθορίσετε ρητά την απαιτούμενη έκδοση κόμβου σε ένα έργο, τοποθετείτε ένα αρχείο που ονομάζεται .nvmrc με τον ακριβή αριθμό έκδοσης (π.χ. "12.10.0") στον ίδιο φάκελο στον οποίο βρίσκεται το package.json . Εάν αλλάξετε τώρα στο φάκελο, η ακόλουθη επέκταση του αρχείου . / .Bash_profile for bash εκτελεί την εντολή nvm use , η οποία ορίζει αυτόματα αυτήν την έκδοση:

fe497e1c7f9f1547263eb3bffe15f9f6


Πίσω