Mẹo nhanh: Tự động thay đổi phiên bản nút

Nên sử dụng nvm để cài đặt và thay đổi phiên bản nút nhanh chóng. Nếu bạn muốn chỉ định rõ ràng phiên bản nút được yêu cầu trong một dự án, bạn đặt một tệp có tên .nvmrc với số phiên bản chính xác (ví dụ: "12.10.0") trong cùng một thư mục chứa package.json . Nếu bây giờ bạn thay đổi thành thư mục, phần mở rộng sau của tệp ~ / .bash_profile cho bash thực hiện lệnh nvm use , lệnh này sẽ tự động đặt phiên bản này:

fe497e1c7f9f1547263eb3bffe15f9f6


Trở lại