نکته سریع: به طور خودکار نسخه گره را تغییر دهید

استفاده از nvm برای نصب سریع و تغییر نسخه های گره توصیه می شود. اگر می خواهید به طور صریح نسخه گره مورد نیاز را در پروژه مشخص کنید ، فایلی به نام .nvmrc با شماره نسخه دقیق (به عنوان مثال "12.10.0") را در همان پوشه ای که package.json در آن قرار دارد قرار دهید. اگر اکنون به پوشه تغییر کرده اید ، پسوند زیر فایل ~ / .bash_profile for bash دستور nvm use را اجرا می کند ، که به طور خودکار این نسخه را تنظیم می کند:

fe497e1c7f9f1547263eb3bffe15f9f6


بازگشت