Shitore: riparoni ndryshimet në variant

Në Shopware 5, një problem i njohur ende nuk është zgjidhur: Nëse krijoni një artikull me variante të varura reciprokisht me mundësi konfigurimi reciprokisht ekskluzive, mund të ndodhë që disa kombinime të mos zgjidhen në pjesën e përparme dhe për këtë arsye nuk mund të porositen. Me ndihmën e një shtojce, problemi mund të rregullohet lehtësisht për momentin.


Shembulli i thjeshtë i mëposhtëm e ilustron këtë: Artikulli i mëposhtëm i shembullit ka grupet e varianteve "Madhësia e shishes" (0.5 L, 1L, 5L) dhe "Gjerësia" (30 cm, 60 cm, 12 mm), ku vetëm 6 të mëposhtmet nga 9 kombinimet e mundshme janë në dispozicion:

Shitore: riparoni ndryshimet në variant

Konfigurimi standard tani shfaqet siç duhet në pjesën e përparme:

Shitore: riparoni ndryshimet në variant

Nëse ndryshoni madhësinë e shishes në 1L, Shopware kthehet në versionin standard (pasi kombinimi 1L dhe 30 cm nuk ekziston). Plug-in e mëposhtëm të vogël, të cilin unë botova në Dyqanin e Komunitetit të Shopware, zgjidh problemin: Riparoni ndryshimet e variantit .

Mbrapa