Shopware: variantwijzigingen repareren

In Shopware 5 is een bekend probleem nog steeds niet opgelost: Als je een artikel aanmaakt met onderling afhankelijke varianten met elkaar uitsluitende configuratie-opties, kan het voorkomen dat sommige combinaties in de frontend niet geselecteerd kunnen worden en dus niet besteld kunnen worden. Met behulp van een plug-in kan het probleem op dit moment eenvoudig worden opgelost.


Het volgende eenvoudige voorbeeld illustreert dit: Het volgende voorbeeldartikel heeft de variantgroepen "flesmaat" (0,5L, 1L, 5L) en "breedte" (30 cm, 60 cm, 12 mm), waarbij alleen de volgende 6 van de 9 mogelijke combinaties beschikbaar zijn:

Shopware: variantwijzigingen repareren

De standaardconfiguratie wordt nu correct weergegeven in de front-end:

Shopware: variantwijzigingen repareren

Verander je nu de flesmaat naar 1L, dan springt Shopware terug naar de standaardversie (aangezien de combinatie 1L en 30cm niet bestaat). De volgende kleine plug-in, die ik in de Shopware Community Store heb gepubliceerd, lost het probleem op: Herstel variantwijzigingen.

Terug