Shopware: ändringar av reparationsvarianter

I Shopware 5 har ett känt problem fortfarande inte lösts: Om du skapar en artikel med ömsesidigt beroende varianter med ömsesidigt exklusiva konfigurationsalternativ kan det hända att vissa kombinationer inte kan väljas i fronten och därför inte kan beställas. Med hjälp av ett plugin kan problemet enkelt åtgärdas just nu.


Följande enkla exempel illustrerar detta: Följande exempelartikel har variantgrupperna "flaskstorlek" (0,5 L, 1 L, 5 L) och "bredd" (30 cm, 60 cm, 12 mm), varigenom endast följande 6 av de 9 möjliga kombinationerna är tillgängliga:

Shopware: ändringar av reparationsvarianter

Standardkonfigurationen visas nu korrekt i fronten:

Shopware: ändringar av reparationsvarianter

Om du ändrar flaskstorleken till 1L hoppar Shopware tillbaka till standardversionen (eftersom kombinationen 1L och 30cm inte finns). Följande lilla plugin, som jag publicerade i Shopware Community Store, löser problemet: Reparera variantändringar .

Tillbaka