Këshillë e shpejtë: Fletët e Google dhe Javët e Kalendarit

Kur nxjerrni javë kalendarike në një datë të caktuar, duhet të keni kujdes në Google Sheets (ashtu si në Microsoft Excel). Funksioni = JAVA E KALENDARIT (SOT ()) llogarit duke përdorur standardin amerikan, për të cilin dita e parë e vitit caktohet gjithmonë në javën kalendarike 1. Në Gjermani kjo përcaktohet ndryshe: Këtu java e parë kalendarike është java nga e cila të paktën 4 ditë bien në vitin e ri. Në Google Sheets ju mund të zgjidhni problemin (së bashku me alternativa të tjera emocionuese si = SHORTEN ((TODAY () - DATE (YEAR (TODAY () - REST (TODAY () - 2; 7) +3); 1; REST (TODAY) ) -2; 7) -9)) / 7) dhe modifikuar = JAVA E KALENDARIT (SOT (); 21) ) lehtësisht me funksionin e krijuar posaçërisht = ISOWEEKNUM (SOT ()) .


Mbrapa