Szybka wskazówka: Arkusze Google i tygodnie kalendarza

Podczas wyprowadzania tygodni kalendarzowych w określonym dniu należy uważać w Arkuszach Google (podobnie jak w programie Microsoft Excel). Funkcja = KALENDARZ TYDZIEŃ (DZIŚ ()) oblicza według standardu amerykańskiego, dla którego pierwszy dzień roku jest zawsze przypisany do 1 tygodnia kalendarzowego. W Niemczech definiuje się to inaczej: w tym przypadku pierwszy tydzień kalendarzowy to tydzień, z którego co najmniej 4 dni przypadają na nowy rok. W Arkuszach Google możesz rozwiązać problem (między innymi ekscytującymi alternatywami, takimi jak = SHORTEN ((TODAY () - DATE (YEAR (TODAY () - REST (TODAY () - 2; 7) +3); 1; REST (TODAY ( ) -2; 7) -9)) / 7) i zmodyfikowany = CALENDAR WEEK (TODAY (); 21) ) dzięki specjalnie zaprojektowanej funkcji = ISOWEEKNUM (TODAY ()) .


Plecy