Snabbtips: Google Sheets och Kalenderveckor

När du anger kalenderveckor på ett visst datum måste du vara försiktig i Google Sheets (precis som i Microsoft Excel). Funktionen = CALENDAR WEEK (TODAY ()) beräknar med den amerikanska standarden, för vilken den första dagen på året alltid tilldelas kalendervecka 1. I Tyskland definieras det annorlunda: Här är den första kalenderveckan den vecka från vilken minst fyra dagar faller in i det nya året. I Google Sheets kan du lösa problemet (tillsammans med andra spännande alternativ som = SHORTEN ((TODAY () - DATE (YEAR (TODAY () - REST (TODAY () - 2; 7) +3); 1; REST (DAG ( ) -2; 7) -9)) / 7) och den modifierade = KALENDERVECKA (IDAG (); 21) ) enkelt med den specialdesignade funktionen = ISOWEEKNUM (TODAY ()) .


Tillbaka