Արագ հուշում. Google թերթեր և օրացույցային շաբաթներ

Օրացույցի շաբաթները որոշակի ամսաթվով արդյունահանելիս պետք է զգույշ լինել Google Sheets- ում (ճիշտ այնպես, ինչպես Microsoft Excel- ում): = Օրացույցի շաբաթը (ԱՅՍՕՐ) ֆունկցիան հաշվարկում է օգտագործելով ամերիկյան ստանդարտը, որի համար տարվա առաջին օրը միշտ նշանակվում է օրացուցային շաբաթ 1-ին: Գերմանիայում դա այլ կերպ է սահմանվում . Այստեղ առաջին օրացուցային շաբաթը այն շաբաթն է, որից առնվազն 4 օր ընկնում է նոր տարի: Google Sheets- ում դուք կարող եք լուծել խնդիրը (ինչպես նաև այլ հետաքրքիր այլընտրանքներ, ինչպիսիք են = SHORTEN ((TODAY () - DATE (YEAR (TODAY)) - REST (TODAY () - 2; 7) +3); 1; REST (TODAY () ) -2; 7) -9)) / 7) և փոփոխված = Օրացույցի ՇԱԲԱԹ (ԱՅՍՕՐ (); 21) ) հեշտությամբ `հատուկ մշակված գործառույթով = ISOWEEKNUM (ԱՅՍՕՐ ()) :


Վերադառնալ