Regjistrimi i HTTP në IIS dhe Apache

Të dy Apache në Unix dhe IIS në sistemet Windows regjistrojnë kërkesat e HTTP jashtë kutisë në formë skedari. Kërkimet në faqen tuaj nuk duhet të vlerësohen rregullisht dhe të analizohen rregullisht manualisht dhe automatikisht (p.sh. nga analistët e skedarëve log si AWStats ) për tu mbrojtur nga sulmet e piraterisë. Shtigjet e skedarëve log përkatës në konfigurimet e përdorura gjerësisht janë, për shembull, si më poshtë:

  • /var/log/apache2/access.log (Shembull: Ubuntu 12.04, Apache 2.2)
  • C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\u_ex<YYMMDD>.log (Shembull: Windows Server 2012 R2, IIS 8.5)

Mbrapa