HTTP-loggning på IIS och Apache

Både Apache på Unix och IIS på Windows-system loggar HTTP-förfrågningar direkt i filformat. Förfrågningar till din egen webbplats bör inte bara utvärderas regelbundet och analyseras manuellt och automatiskt (t.ex. av loggfilanalysatorer som AWStats ) för att skydda mot hackingattacker. Sökvägarna för relevanta loggfiler i allmänt använda konfigurationer är till exempel följande:

  • /var/log/apache2/access.log (Exempel: Ubuntu 12.04, Apache 2.2)
  • C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\u_ex<YYMMDD>.log (Exempel: Windows Server 2012 R2, IIS 8.5)

Tillbaka