Rejestrowanie HTTP w usługach IIS i Apache

Zarówno Apache w systemie Unix, jak i IIS w systemie Windows rejestrują żądania HTTP natychmiast po wyjęciu z pudełka w postaci pliku. Żądania do własnej witryny internetowej powinny być nie tylko regularnie oceniane i analizowane ręcznie i automatycznie (np. Przez analizatory plików dziennika, takie jak AWStats ) w celu ochrony przed atakami hakerskimi. Poniżej przedstawiono ścieżki do odpowiednich plików dziennika w powszechnie stosowanych konfiguracjach:

  • /var/log/apache2/access.log (Przykład: Ubuntu 12.04, Apache 2.2)
  • C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\u_ex<YYMMDD>.log (Przykład: Windows Server 2012 R2, IIS 8.5)

Plecy