ورود HTTP در IIS و Apache

Apache در یونیکس و IIS در سیستم های ویندوز درخواستهای HTTP را خارج از جعبه در فرم پرونده ثبت می کنند. درخواست های مربوط به وب سایت شخصی شما نه تنها باید بصورت منظم بصورت دستی و اتوماتیک مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد (به عنوان مثال توسط تجزیه و تحلیل پرونده های پرونده مانند AWStats ) تا از حملات هک محافظت شود. مسیرهای پرونده های مربوط به ورود به سیستم به عنوان مثال به شرح زیر است:

  • /var/log/apache2/access.log (مثال: اوبونتو 12.04 ، آپاچی 2.2)
  • C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\u_ex<YYMMDD>.log (مثال: Windows Server 2012 R2، IIS 8.5)

بازگشت