Rekursion në SQL

Sistemet e menaxhimit të bazës së të dhënave relacionale të bazuara në SQL janë me kusht të përshtatshme vetëm për pyetje hierarkike ose rekursive. Sisteme të tjera të tilla si ArangoDB janë më mirë këtu (u bisedua shumë për këtë në GOTO 2016 ). Ju gjithashtu mund të krijoni pyetje rekursive në SQL me ndihmën e shprehjevezakonshme të tryezës dhe kështu të pyesni tabelat klasike të prindërve / fëmijëve për të gjithë paraardhësit dhe pasardhësit.


Në PostgreSQL duket kështu, për shembull:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Nëse doni të merrni të gjithë fëmijët e një artikulli_id të caktuar, ju përdorni Shprehjet e Përbashkëta të Tabelave:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Bërja në pyetje e prindërve gjithashtu nuk është problem:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Mbrapa