Pengulangan dalam SQL

Sistem pengurusan pangkalan data hubungan berdasarkan SQL hanya bersyarat sesuai untuk pertanyaan hierarki atau rekursif. Sistem lain seperti ArangoDB lebih baik di sini (ada perbincangan hebat mengenai perkara ini di GOTO 2016 ). Tetapi anda juga boleh membuat pertanyaan rekursif dalam SQL dengan bantuan ungkapan jadual biasa dan dengan demikian membuat pertanyaan jadual ibu bapa / anak klasik untuk semua nenek moyang dan keturunan.


Dalam PostgreSQL seperti ini, misalnya:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Sekiranya anda ingin mendapatkan semua anak dari item_id tertentu, anda menggunakan Ungkapan Jadual Biasa:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Menanya ibu bapa juga tidak ada masalah:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Belakang