Ukuphinda ku-SQL

Izinhlelo zokuphatha i-database ezihlobene ezisuselwa ku-SQL zilungele ngokwengxenye kuphela imibuzo yokulandelana noma yokuphindaphinda. Ezinye izinhlelo ezinjenge- ArangoDB zingcono lapha (kube nenkulumo enhle ngalokhu ku- GOTO 2016 ). Ungakhiqiza nemibuzo ephindwayo ku-SQL ngosizo lwezisho ezivamile zetafula futhi ngaleyo ndlela ubuze amatafula akudala wabazali / wezingane wabo bonke okhokho nenzalo.


KuPostgreSQL kubukeka kanjena, ngokwesibonelo:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Uma ufuna ukuthola zonke izingane zento ethile_id, usebenzisa i-Common Table Expressions:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Ukubuza abazali nakho akunankinga:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

Emuva