Google Sheets: Zgjerimi i formulave

Për të zgjeruar formulat në kolonat e plota brenda Google Sheets, ne rekomandojmë përdorimin e funksionit të dobishëm ARRAYFORMULA . Për fat të keq, kjo nuk funksionon në kombinim me disa funksione të tjera të rëndësishme si QUERY ose INDIRECT , prandaj ekziston një programim i plotë individual i logjikës me ndihmën e Google Apps Script ose, përndryshe, kopjimi manual i formulës deri në rreshtin e fundit.


Si një alternativë, ne ndërtojmë një funksion të vogël ndihmës për variantin e dytë që kërkon formula në rreshtin 2 të të gjitha fletëve të punës dhe automatikisht i kopjon ato në fund të tabelave. Formulat ARRAYFORMULA injorohen automatikisht. Ju futni të gjithë përmes Tools> Editor Script dhe e lini të ekzekutohet me kohë të kontrolluar 1x në minutë përmes Redaktoni> Shkaktarin e projektit aktual:

f9c221988a2b56958ffb5b0649bbdf27

Mbrapa