கூகிள் தாள்கள்: சூத்திரங்களை விரிவுபடுத்துதல்

கூகிள் தாள்களில் உள்ள முழு நெடுவரிசைகளுக்கும் சூத்திரங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கு, பயனுள்ள ARRAYFORMULA செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கிறோம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இது QUERY அல்லது INDIRECT போன்ற வேறு சில முக்கியமான செயல்பாடுகளுடன் இணைந்து செயல்படாது, அதனால்தான் நீங்கள் Google Apps ஸ்கிரிப்ட்டின் உதவியுடன் தர்க்கத்தின் தனிப்பட்ட நிரலாக்கத்தை முழுவதுமாக செய்ய வேண்டும் அல்லது மாற்றாக, சூத்திரத்தை கையேடு நகலெடுப்பது கடைசி வரியாக இருக்கும்.


மாற்றாக, அனைத்து பணித்தாள்களின் 2 வது வரிசையில் சூத்திரங்களைத் தேடும் இரண்டாவது மாறுபாட்டிற்கான ஒரு சிறிய துணை செயல்பாட்டை உருவாக்குகிறோம், அவற்றை தானாக அட்டவணைகளின் முடிவில் நகலெடுக்கிறோம். ARRAYFORMULA சூத்திரங்கள் தானாக புறக்கணிக்கப்படும். கருவிகள்> ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் வழியாக முழு விஷயத்தையும் செருகவும் , தற்போதைய திட்டத்தின் திருத்து> தூண்டுதல் வழியாக நிமிடத்திற்கு 1x நேரத்தை கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கவும்:

f9c221988a2b56958ffb5b0649bbdf27

மீண்டும்